772
FVXX01 EGRR 021007
VA ADVISORY
DTG: 20120202/1000Z
VAAC: LONDON
VOLCANO: QWERTY
PSN: TEST TEST TEST
AREA: TEST TEST TEST
SUMMIT ELEV: TEST TEST TEST
ADVISORY NR: TEST TEST TEST
INFO SOURCE: TEST TEST TEST
AVIATION COLOUR CODE: TEST TEST TEST
ERUPTION DETAILS: TEST TEST TEST - PLEASE DISREGARD
OBS VA DTG: 02/1000Z
OBS VA CLD: NO VA EXP
FCST VA CLD +6HR: 02/1600Z NO VA EXP
FCST VA CLD +12HR: 02/2200Z NO VA EXP
FCST VA CLD +18HR: 03/0400Z NO VA EXP
RMK: TEST TEST TEST - PLEASE DISREGARD
NXT ADVISORY: NO FURTHER ADVISORIES=